Måndag 2 november

A. Splitjerk

15 min, hitta tung 3a, fokusera på teknik

B. Front squat.

10 min, hitta tung 3a, fokusera på formen.

C. Amrap 6

10 pullups

25 squats