tisdag 3 november

A. Strikt axelpress

Hitta 10 RM på 10 min.

B. Deadlift med cleangrip

5×5 på 65% av 1RM

C. 3 RFT

10 hspu

20 Medball situps

30 wallballs

Tc. 12 min