Fredag 13 november

A. Clean complex

1. Hangpowerclean

1. Powerclean

1. Hangclean

1. Splitjerk / pushjerk

Max vikt på 15 min.

B. Barbell rodd

2 set x 5 reps på 30-40 % av 1RM deadlift

C. Amrap 8

2-4-6-8-10… reps av

Hspu

One leg squat

Teknik.

Kipping

Knee to elbow

Toe to bar