Tisdag 1 mars

A. Strikt press

Hitta 3rm på 10 min

B. Pushpress

3×3 på vikten från A.

C. Amrap 4 x2

10 pullups

8 burpees

10 Alternativa over head Medball lunges. 9/6 kg

Vila 2 minuter emellan