Fredag 31 mars

A. Hang Power Snatch
Hitta dagens tyngsta 3a på 10 min

B OTM 10
1 powersnatch
1 hang squatsnatch (ev. power)
1 ohsquat
Vikt, 80% av A.

C. OTM 12
1. 8-10 hang powersnatch ca 60% av A.
2. 10-15 hand release burpees
3. vila