Tisdag 8 augusti

A. OTM 21
1. 40 sekunder cal rodd
2. 40 sekunder dumbbell snatch
3. Vila

B. Deadlift
Hitta 10rm på 12 min

C. Deadlift
3×7 på 100% av B.
Vila 2 min mellan set.