Tisdag 17 oktober

A. OTM 21
1. 40 sekunder wallballs
2. 40 sekunder rodd
3. Vila

B. Deadlift
Hitta 5rm
3 sekunder paus i toppen
3 sekunder ner
12 min

C. Deadlift
3×10 på 60-70% av B