Torsdag 8 mars

A. 30 min för kvalite
40 m suitcasewalk med 1 kB.
10 strikta pullups /ringrows
20 benlyft
20 russiantwist
20 rygglyft
20 strikta pressar med KB

B. Tabata
Handstandhold

C. Tabata
Situps butterfly

D. Tabata
Jägarvila mot vägg

18.45 Mobilitet