Idrottsbrevet

OM TRESKABLINOLL
ALLA BARN I SVERIGE SKA KLART OCH TYDLIGT VETA VAD INTEGRITET ÄR. FÖR VARJE GENERATION SOM LÄR SIG DET ÄR EN RÄDDAD GENERATION.
Treskablinoll är en ideell förening, där samtliga intäkter går till arbetet med att ge alla barn den trygga barndom de har rätt till. En barndom utan sexuella övergrepp. I varje klass finns framtidens offer men också framtidens förövare. Därför är undervisning i integritet viktigt, redan i en tidig ålder. Tillsammans med experter som kriminologer, barnpsykologer och personer som jobbar på de platser där barnen vistas skapar vi brottsförebyggande och utbildande lösningar. Vi skapar sociala kampanjer som skapar förändring med hjälp av det sociala trycket – där din röst är viktig. På så sätt öppnar vi makthavarnas ögon och får dem att göra formella förändringar.

Läs mer på
TRESKABLINOLL
Idrottsbrevet