Programmering

Välj programmering i fliken ovan

Tullinge CrossFits Utvecklingstrappa
Utvecklingstrappan är ett hjälpmedel för dig som atlet för att välja programmering och förstå vad som krävs för att klättra i utvecklingen.
Vi rekommenderar minst 3 pass i veckan för alla.

För antal pass gäller genomsnitt över de senaste veckorna.

RX = I programmeringen föreskrivet utförande och vikt utan skalning

Motionsnivå
– 3-5 pass i veckan med skalning

Hög motionsnivå
– 5 pass i veckan RX

Mycket hög motionsnivå
– 6 pass i veckan RX
– 2 pass i veckan extra träning på svagheter

Tävlingsnivå
– 6 pass i veckan RX
– Extra tung träningsbelastning
– 2 pass i veckan träning på svagheter
– Extra rörlighetsträning
– Särskild kost
– Massage och eller egen massage med boll vid behov
– Minst 8 timmar sömn