Fredag 9 september

A. Squatcleans
Hitta dagens tyngsta 1rep på 12 min.

B. OTM 8
2 hangsquatclean på 80% av A.

C. OTM 16
1. 15/12 cal rodd.
2. 16 kettelbell Snatch 20/16kg.
3. 10 toe to bar + 5 pushups
4. 10 thrusters 40/30kg.

Teknik 17.00
Splitjerk