Torsdag 4 april

A. Complex
5 barbell row
10 shoulder shrug
Hitta Max på 12 min

B. Tabata
Sido planka.
Varannan sido

C. Resterande tid. Max 25 min
30 m farmerswalk höger sida m kb
30 m farmerswalk vänster sida m kb
6-8 sittande pressar med db höger
6-8 sittande pressar med db vänster
10 gobletsquats 3 sek ner 3 upp.
10-15 Dracula situps

Teknik 19.00
Doubleunders